Latest Products

rượu ngâm cà dê

rượu ngâm cà dê""Phong Tửu""

chuyên cung cấp rượu ngâm cà dê, rượu hạ thổ, và một số đặc sản ngâm rượu khác

rượu rắn, rượu chuối hột, bakich, táo mèo

đặc biệt: rượu hạ thổ lâu năm rất thơm ngon đúng tiêu chuẩn

giá cả: rượu 50 độ = 35k/ lít

rượu 60 độ 45k/ lít

liên hệ: 0989398622   (có zalo)  &  0942552182    Mr  Chiều

email: vuadeninhbinh@gmail.com

rượu ngâm cà dê""Phong Tửu""

chuyên cung cấp rượu ngâm cà dê, rượu hạ thổ, và một số đặc sản ngâm rượu khác

rượu rắn, rượu chuối hột, bakich, táo mèo

đặc biệt: rượu hạ thổ lâu năm rất thơm ngon đúng tiêu chuẩn

giá cả: rượu 50 độ = 35k/ lít

rượu 60 độ 45k/ lít

liên hệ: 0989398622   (có zalo)  &  0942552182    Mr  Chiều

email: vuadeninhbinh@gmail.com

chi tiết

rượu nếp quê ninh bình

sản phẩm rượu quê ninh bình

Trang trại lợn rừng ( Phong Chiều)
Chuyên cung cấp thịt lợn rừng chuẩn, thịt dê  tươi sống,  Nhận đặt hàng và giao hàng tận nơi theo yêu cầu.
Giá thịt lợn rừng:  150k/kg  cân hơi  ---  móc hàm 170k/kg  
Giá dê núi: cân hơi 170k/kg   -   móc hàm  250k/kg  -- lọc thịt 380k/kg
ĐT:  0989398622  hoặc  0942552182   Mr  chiều
Địa chỉ: 111/Đ3 thôn 6 – gia trấn – gia viễn – ninh bình

Website: ruou ngon   http://www.phongtuu.blogspot.com

sản phẩm rượu quê ninh bình

Trang trại lợn rừng ( Phong Chiều)
Chuyên cung cấp thịt lợn rừng chuẩn, thịt dê  tươi sống,  Nhận đặt hàng và giao hàng tận nơi theo yêu cầu.
Giá thịt lợn rừng:  150k/kg  cân hơi  ---  móc hàm 170k/kg  
Giá dê núi: cân hơi 170k/kg   -   móc hàm  250k/kg  -- lọc thịt 380k/kg
ĐT:  0989398622  hoặc  0942552182   Mr  chiều
Địa chỉ: 111/Đ3 thôn 6 – gia trấn – gia viễn – ninh bình

Website: ruou ngon   http://www.phongtuu.blogspot.com
chi tiết

chuyên cung cấp rượu nếp quê ninh bình

rượu nếp quê ninh bình

Trang trại lợn rừng ( Phong Chiều)
Chuyên cung cấp thịt lợn rừng chuẩn, thịt dê  tươi sống,  Nhận đặt hàng và giao hàng tận nơi theo yêu cầu.
Giá thịt lợn rừng:  150k/kg  cân hơi  ---  móc hàm 170k/kg  
Giá dê núi: cân hơi 170k/kg   -   móc hàm  250k/kg  -- lọc thịt 380k/kg
ĐT:  0989398622  hoặc  0942552182   Mr  chiều
Địa chỉ: 111/Đ3 thôn 6 – gia trấn – gia viễn – ninh bình

Website: ruou ngon   http://www.phongtuu.blogspot.com

rượu nếp quê ninh bình

Trang trại lợn rừng ( Phong Chiều)
Chuyên cung cấp thịt lợn rừng chuẩn, thịt dê  tươi sống,  Nhận đặt hàng và giao hàng tận nơi theo yêu cầu.
Giá thịt lợn rừng:  150k/kg  cân hơi  ---  móc hàm 170k/kg  
Giá dê núi: cân hơi 170k/kg   -   móc hàm  250k/kg  -- lọc thịt 380k/kg
ĐT:  0989398622  hoặc  0942552182   Mr  chiều
Địa chỉ: 111/Đ3 thôn 6 – gia trấn – gia viễn – ninh bình

Website: ruou ngon   http://www.phongtuu.blogspot.com
chi tiết

chuyên cung cấp rượu nếp quê , rượu hạ thổ ninh bình

rượu ngon

Chuyên cung cấp rượu nếp quê, rượu ngâm cà dê, rượu hạ thổ
Giá:   40độ= 40k/lít       dùng để uống
50 ~ 60 độ=50k      dùng để ngâm
LH:   0989398622   hoặc  0942552182   Mr  Chiều

Tags:  phongtuu, phongtuu, phongtuu, phongtuu, phogtuu, phongtuu, phongtuu, phongtuu, phongtuu, phongtuu, phongtuu, phongtuu, phongtuu, phongtuu

rượu ngon

Chuyên cung cấp rượu nếp quê, rượu ngâm cà dê, rượu hạ thổ
Giá:   40độ= 40k/lít       dùng để uống
50 ~ 60 độ=50k      dùng để ngâm
LH:   0989398622   hoặc  0942552182   Mr  Chiều

Tags:  phongtuu, phongtuu, phongtuu, phongtuu, phogtuu, phongtuu, phongtuu, phongtuu, phongtuu, phongtuu, phongtuu, phongtuu, phongtuu, phongtuu
chi tiết

rượu ngon lợn rừng chuẩn hãy đến với ( phong tửu)

phong tửu

Chuyên cung cấp rượu nếp quê, rượu ngâm cà dê, rượu hạ thổ
Giá:   40độ= 40k/lít       dùng để uống
50 ~ 60 độ=50k      dùng để ngâm
LH:   0989398622   hoặc  0942552182   Mr  Chiều

Tags:  phongtuu, phongtuu, phongtuu, phongtuu, phogtuu, phongtuu, phongtuu, phongtuu, phongtuu, phongtuu, phongtuu, phongtuu, phongtuu, phongtuu

phong tửu

Chuyên cung cấp rượu nếp quê, rượu ngâm cà dê, rượu hạ thổ
Giá:   40độ= 40k/lít       dùng để uống
50 ~ 60 độ=50k      dùng để ngâm
LH:   0989398622   hoặc  0942552182   Mr  Chiều

Tags:  phongtuu, phongtuu, phongtuu, phongtuu, phogtuu, phongtuu, phongtuu, phongtuu, phongtuu, phongtuu, phongtuu, phongtuu, phongtuu, phongtuu
chi tiết

lợn rừng và rượu cà dê

 lợn rừng
Phong Tửu
Chuyên cung cấp  rượu quê kim sơn, rượu hạ thổ lâu năm, rượu ngâm cà dê. $$$ đặc biệt trang trại  Phong Tửu cung cấp thịt lợn rừng chuẩn, gà đông tảo chuẩn $$$ Nhận đặt hàng và giao hàng tận nơi theo yêu cầu.
ĐT:  0989398622  hoặc  0942552182   Mr  chiều
Địa chỉ: 111/Đ3 thôn 6 – gia trấn – gia viễn – ninh bình
Website:   www.phongtuu.blogspot.com

Tags: phongtuu, phongtuu, phongtuu, phongtuu, phongtuu, phongtuu, phongtuu, phongtuu, phongtuu, phongtuu, phongtuu, phongtuu, phongtuu,phongtuu, phongtuu, phongtuu, phongtuu, phongtuu, phongtuu, phongtuu, phongtuu

 lợn rừng
Phong Tửu
Chuyên cung cấp  rượu quê kim sơn, rượu hạ thổ lâu năm, rượu ngâm cà dê. $$$ đặc biệt trang trại  Phong Tửu cung cấp thịt lợn rừng chuẩn, gà đông tảo chuẩn $$$ Nhận đặt hàng và giao hàng tận nơi theo yêu cầu.
ĐT:  0989398622  hoặc  0942552182   Mr  chiều
Địa chỉ: 111/Đ3 thôn 6 – gia trấn – gia viễn – ninh bình
Website:   www.phongtuu.blogspot.com

Tags: phongtuu, phongtuu, phongtuu, phongtuu, phongtuu, phongtuu, phongtuu, phongtuu, phongtuu, phongtuu, phongtuu, phongtuu, phongtuu,phongtuu, phongtuu, phongtuu, phongtuu, phongtuu, phongtuu, phongtuu, phongtuu
chi tiết

chuyên cung cấp rượu quê và lợn rừng sạch
Phong Tửu
Chuyên cung cấp  rượu quê kim sơn, rượu hạ thổ lâu năm, rượu ngâm cà dê. $$$ đặc biệt trang trại  Phong Tửu cung cấp thịt lợn rừng chuẩn, gà đông tảo chuẩn $$$ Nhận đặt hàng và giao hàng tận nơi theo yêu cầu.
ĐT:  0989398622  hoặc  0942552182   Mr  chiều
Địa chỉ: 111/Đ3 thôn 6 – gia trấn – gia viễn – ninh bình
Website:    www.phongtuu.blogspot.com

Tags: phongtuu, phongtuu, phongtuu, phongtuu, phongtuu, phongtuu, phongtuu, phongtuu, phongtuu, phongtuu, phongtuu, phongtuu, phongtuu,phongtuu, phongtuu, phongtuu, phongtuu, phongtuu, phongtuu, phongtuu, phongtuurượu quê và lợn rừngPhong Tửu
Chuyên cung cấp  rượu quê kim sơn, rượu hạ thổ lâu năm, rượu ngâm cà dê. $$$ đặc biệt trang trại  Phong Tửu cung cấp thịt lợn rừng chuẩn, gà đông tảo chuẩn $$$ Nhận đặt hàng và giao hàng tận nơi theo yêu cầu.
ĐT:  0989398622  hoặc  0942552182   Mr  chiều
Địa chỉ: 111/Đ3 thôn 6 – gia trấn – gia viễn – ninh bình
Website:    www.phongtuu.blogspot.com

Tags: phongtuu, phongtuu, phongtuu, phongtuu, phongtuu, phongtuu, phongtuu, phongtuu, phongtuu, phongtuu, phongtuu, phongtuu, phongtuu,phongtuu, phongtuu, phongtuu, phongtuu, phongtuu, phongtuu, phongtuu, phongtuurượu quê và lợn rừng
chi tiết

rượu nếp quê sứ 35

cung cấp rượu nếp quê 35 

""Phong Tửu""

chuyên cung cấp rượu ngâm cà dê, rượu hạ thổ, và một số đặc sản ngâm rượu khác

rượu rắn, rượu chuối hột, bakich, táo mèo

đặc biệt: rượu hạ thổ lâu năm rất thơm ngon đúng tiêu chuẩn

giá cả: rượu 50 độ = 35k/ lít

rượu 60 độ = 45k/ lít

liên hệ: 0989398622   (có zalo)  &  0942552182    Mr  Chiều

email: vuadeninhbinh@gmail.com

cung cấp rượu nếp quê 35 

""Phong Tửu""

chuyên cung cấp rượu ngâm cà dê, rượu hạ thổ, và một số đặc sản ngâm rượu khác

rượu rắn, rượu chuối hột, bakich, táo mèo

đặc biệt: rượu hạ thổ lâu năm rất thơm ngon đúng tiêu chuẩn

giá cả: rượu 50 độ = 35k/ lít

rượu 60 độ = 45k/ lít

liên hệ: 0989398622   (có zalo)  &  0942552182    Mr  Chiều

email: vuadeninhbinh@gmail.com

chi tiết

hàng hạ thổ

hàng hạ thổ nhé


""Phong Tửu""

chuyên cung cấp rượu ngâm cà dê, rượu hạ thổ, và một số đặc sản ngâm rượu khác

rượu rắn, rượu chuối hột, bakich, táo mèo

đặc biệt: rượu hạ thổ lâu năm rất thơm ngon đúng tiêu chuẩn

giá cả: rượu 50 độ = 35k/ lít

rượu 60 độ = 45k/ lít

liên hệ: 0989398622   (có zalo)  &  0942552182    Mr  Chiều

email: vuadeninhbinh@gmail.com

hàng hạ thổ nhé


""Phong Tửu""

chuyên cung cấp rượu ngâm cà dê, rượu hạ thổ, và một số đặc sản ngâm rượu khác

rượu rắn, rượu chuối hột, bakich, táo mèo

đặc biệt: rượu hạ thổ lâu năm rất thơm ngon đúng tiêu chuẩn

giá cả: rượu 50 độ = 35k/ lít

rượu 60 độ = 45k/ lít

liên hệ: 0989398622   (có zalo)  &  0942552182    Mr  Chiều

email: vuadeninhbinh@gmail.com

chi tiết

hàng hạ thổ

chuẩn bị hạ thổ em này

rượu 50 độ = 35k/lít
60 độ = 45k/lít
lh: 0989398622   & 0942552182
chuẩn bị hạ thổ


""Phong Tửu""

chuyên cung cấp rượu ngâm cà dê, rượu hạ thổ, và một số đặc sản ngâm rượu khác

rượu rắn, rượu chuối hột, bakich, táo mèo

đặc biệt: rượu hạ thổ lâu năm rất thơm ngon đúng tiêu chuẩn

giá cả: rượu 50 độ = 35k/ lít

rượu 60 độ 45k/ lít

liên hệ: 0989398622   (có zalo)  &  0942552182    Mr  Chiều

email: vuadeninhbinh@gmail.com

chuẩn bị hạ thổ em này

rượu 50 độ = 35k/lít
60 độ = 45k/lít
lh: 0989398622   & 0942552182
chuẩn bị hạ thổ


""Phong Tửu""

chuyên cung cấp rượu ngâm cà dê, rượu hạ thổ, và một số đặc sản ngâm rượu khác

rượu rắn, rượu chuối hột, bakich, táo mèo

đặc biệt: rượu hạ thổ lâu năm rất thơm ngon đúng tiêu chuẩn

giá cả: rượu 50 độ = 35k/ lít

rượu 60 độ 45k/ lít

liên hệ: 0989398622   (có zalo)  &  0942552182    Mr  Chiều

email: vuadeninhbinh@gmail.com

chi tiết

say lắm rồi

rượu ngon

 50 độ = 35k/lit
60 độ = 45k/lit
sản phẩm của "" Phong Tửu""

Phong tửu

""Phong Tửu""

chuyên cung cấp rượu ngâm cà dê, rượu hạ thổ, và một số đặc sản ngâm rượu khác

rượu rắn, rượu chuối hột, bakich, táo mèo

đặc biệt: rượu hạ thổ lâu năm rất thơm ngon đúng tiêu chuẩn

giá cả: rượu 50 độ = 35k/ lít

rượu 60 độ 45k/ lít

liên hệ: 0989398622   (có zalo)  &  0942552182    Mr  Chiều

email: vuadeninhbinh@gmail.com

rượu ngon

 50 độ = 35k/lit
60 độ = 45k/lit
sản phẩm của "" Phong Tửu""

Phong tửu

""Phong Tửu""

chuyên cung cấp rượu ngâm cà dê, rượu hạ thổ, và một số đặc sản ngâm rượu khác

rượu rắn, rượu chuối hột, bakich, táo mèo

đặc biệt: rượu hạ thổ lâu năm rất thơm ngon đúng tiêu chuẩn

giá cả: rượu 50 độ = 35k/ lít

rượu 60 độ 45k/ lít

liên hệ: 0989398622   (có zalo)  &  0942552182    Mr  Chiều

email: vuadeninhbinh@gmail.com

chi tiết

nếp quê

sản phẩm của ""Phong Tửu""

rượu nếp quê nhé

""Phong Tửu""

chuyên cung cấp rượu ngâm cà dê, rượu hạ thổ, và một số đặc sản ngâm rượu khác

rượu rắn, rượu chuối hột, bakich, táo mèo

đặc biệt: rượu hạ thổ lâu năm rất thơm ngon đúng tiêu chuẩn

giá cả: rượu 50 độ = 35k/ lít

rượu 60 độ = 45k/ lít

liên hệ: 0989398622   (có zalo)  &  0942552182    Mr  Chiều

email: vuadeninhbinh@gmail.com

sản phẩm của ""Phong Tửu""

rượu nếp quê nhé

""Phong Tửu""

chuyên cung cấp rượu ngâm cà dê, rượu hạ thổ, và một số đặc sản ngâm rượu khác

rượu rắn, rượu chuối hột, bakich, táo mèo

đặc biệt: rượu hạ thổ lâu năm rất thơm ngon đúng tiêu chuẩn

giá cả: rượu 50 độ = 35k/ lít

rượu 60 độ = 45k/ lít

liên hệ: 0989398622   (có zalo)  &  0942552182    Mr  Chiều

email: vuadeninhbinh@gmail.com

chi tiết

rượu hạ thổ lâu năm

rượu hạ thổ lâu năm

""Phong Tửu""

chuyên cung cấp rượu ngâm cà dê, rượu hạ thổ, và một số đặc sản ngâm rượu khác

rượu rắn, rượu chuối hột, bakich, táo mèo

đặc biệt: rượu hạ thổ lâu năm rất thơm ngon đúng tiêu chuẩn

giá cả: rượu 50 độ = 35k/ lít

rượu 60 độ = 45k/ lít

liên hệ: 0989398622   (có zalo)  &  0942552182    Mr  Chiều

email: vuadeninhbinh@gmail.com

rượu hạ thổ lâu năm

""Phong Tửu""

chuyên cung cấp rượu ngâm cà dê, rượu hạ thổ, và một số đặc sản ngâm rượu khác

rượu rắn, rượu chuối hột, bakich, táo mèo

đặc biệt: rượu hạ thổ lâu năm rất thơm ngon đúng tiêu chuẩn

giá cả: rượu 50 độ = 35k/ lít

rượu 60 độ = 45k/ lít

liên hệ: 0989398622   (có zalo)  &  0942552182    Mr  Chiều

email: vuadeninhbinh@gmail.com

chi tiết

chuyên cung cấp rượu hạ thổ

rượu hạ thổ

""Phong Tửu""

chuyên cung cấp rượu ngâm cà dê, rượu hạ thổ, và một số đặc sản ngâm rượu khác

rượu rắn, rượu chuối hột, bakich, táo mèo

đặc biệt: rượu hạ thổ lâu năm rất thơm ngon đúng tiêu chuẩn

giá cả: rượu 50 độ = 35k/ lít

rượu 60 độ = 45k/ lít

liên hệ: 0989398622   (có zalo)  &  0942552182    Mr  Chiều

email: vuadeninhbinh@gmail.com

rượu hạ thổ

""Phong Tửu""

chuyên cung cấp rượu ngâm cà dê, rượu hạ thổ, và một số đặc sản ngâm rượu khác

rượu rắn, rượu chuối hột, bakich, táo mèo

đặc biệt: rượu hạ thổ lâu năm rất thơm ngon đúng tiêu chuẩn

giá cả: rượu 50 độ = 35k/ lít

rượu 60 độ = 45k/ lít

liên hệ: 0989398622   (có zalo)  &  0942552182    Mr  Chiều

email: vuadeninhbinh@gmail.com

chi tiết

hổ mang ngậm rượu

rượu rắn

""Phong Tửu""

chuyên cung cấp rượu ngâm cà dê, rượu hạ thổ, và một số đặc sản ngâm rượu khác

rượu rắn, rượu chuối hột, bakich, táo mèo

đặc biệt: rượu hạ thổ lâu năm rất thơm ngon đúng tiêu chuẩn

giá cả: rượu 50 độ = 35k/ lít

rượu 60 độ = 45k/ lít

liên hệ: 0989398622   (có zalo)  &  0942552182    Mr  Chiều

email: vuadeninhbinh@gmail.com

rượu rắn

""Phong Tửu""

chuyên cung cấp rượu ngâm cà dê, rượu hạ thổ, và một số đặc sản ngâm rượu khác

rượu rắn, rượu chuối hột, bakich, táo mèo

đặc biệt: rượu hạ thổ lâu năm rất thơm ngon đúng tiêu chuẩn

giá cả: rượu 50 độ = 35k/ lít

rượu 60 độ = 45k/ lít

liên hệ: 0989398622   (có zalo)  &  0942552182    Mr  Chiều

email: vuadeninhbinh@gmail.com

chi tiết

dẻo dai và sung sức

rượu ngâm cà dê

""Phong Tửu""

chuyên cung cấp rượu ngâm cà dê, rượu hạ thổ, và một số đặc sản ngâm rượu khác

rượu rắn, rượu chuối hột, bakich, táo mèo

đặc biệt: rượu hạ thổ lâu năm rất thơm ngon đúng tiêu chuẩn

giá cả: rượu 50 độ = 35k/ lít

rượu 60 độ = 45k/ lít

liên hệ: 0989398622   (có zalo)  &  0942552182    Mr  Chiều

email: vuadeninhbinh@gmail.com

rượu ngâm cà dê

""Phong Tửu""

chuyên cung cấp rượu ngâm cà dê, rượu hạ thổ, và một số đặc sản ngâm rượu khác

rượu rắn, rượu chuối hột, bakich, táo mèo

đặc biệt: rượu hạ thổ lâu năm rất thơm ngon đúng tiêu chuẩn

giá cả: rượu 50 độ = 35k/ lít

rượu 60 độ = 45k/ lít

liên hệ: 0989398622   (có zalo)  &  0942552182    Mr  Chiều

email: vuadeninhbinh@gmail.com

chi tiết

bí quyết của phái mạnh

cà dê ninh bình

""Phong Tửu""

chuyên cung cấp rượu ngâm cà dê, rượu hạ thổ, và một số đặc sản ngâm rượu khác

rượu rắn, rượu chuối hột, bakich, táo mèo

đặc biệt: rượu hạ thổ lâu năm rất thơm ngon đúng tiêu chuẩn

giá cả: rượu 50 độ = 35k/ lít

rượu 60 độ = 45k/ lít

liên hệ: 0989398622   (có zalo)  &  0942552182    Mr  Chiều

email: vuadeninhbinh@gmail.com

cà dê ninh bình

""Phong Tửu""

chuyên cung cấp rượu ngâm cà dê, rượu hạ thổ, và một số đặc sản ngâm rượu khác

rượu rắn, rượu chuối hột, bakich, táo mèo

đặc biệt: rượu hạ thổ lâu năm rất thơm ngon đúng tiêu chuẩn

giá cả: rượu 50 độ = 35k/ lít

rượu 60 độ = 45k/ lít

liên hệ: 0989398622   (có zalo)  &  0942552182    Mr  Chiều

email: vuadeninhbinh@gmail.com

chi tiết

công lực tăng mạnh

rượu ngọc dương

""Phong Tửu""

chuyên cung cấp rượu ngâm cà dê, rượu hạ thổ, và một số đặc sản ngâm rượu khác

rượu rắn, rượu chuối hột, bakich, táo mèo

đặc biệt: rượu hạ thổ lâu năm rất thơm ngon đúng tiêu chuẩn

giá cả: rượu 50 độ = 35k/ lít

rượu 60 độ = 45k/ lít

liên hệ: 0989398622   (có zalo)  &  0942552182    Mr  Chiều

email: vuadeninhbinh@gmail.com

rượu ngọc dương

""Phong Tửu""

chuyên cung cấp rượu ngâm cà dê, rượu hạ thổ, và một số đặc sản ngâm rượu khác

rượu rắn, rượu chuối hột, bakich, táo mèo

đặc biệt: rượu hạ thổ lâu năm rất thơm ngon đúng tiêu chuẩn

giá cả: rượu 50 độ = 35k/ lít

rượu 60 độ = 45k/ lít

liên hệ: 0989398622   (có zalo)  &  0942552182    Mr  Chiều

email: vuadeninhbinh@gmail.com

chi tiết
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. Rượu Cà Dê Ninh Bình - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger